Актуальні питання споживання м'яса населенням України

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Визначено стан споживання м 'ясопродуктів на душу населення, проблеми та напрямки розвитку тваринництва, висвітлена роль держави у регулюванні процесів, що відбуваються в галузі. Meat consumption per capita is defined in this article, aswell as challenges and directions of livestock development. The role of government in regulation of the industry processes is highlighted.

Опис

Ключові слова

виробництво, м'ясо, м'ясопродукти, споживання, production, meat, meat products, consumer goods

Бібліографічний опис

Шпиг, Ю. М. Актуальні питання споживання м'яса населенням України / Ю. М. Шпиг // Наукові праці НУХТ. – К. : НУХТ, 2013. - № 51. – С. 141-147.

Зібрання