Розвиток підприємств, як економічна категорія

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто передумови розвитку господарюючих субэктів в умовах динамічного навколишнього середовища. Визначено індикатори розвитку підприємства.
Pre-conditions of development of managing subjects are considered in the conditions of dynamic environment. The indicators of development of enterprise are certain

Опис

Ключові слова

індикатори розвитку підприємства, розвиток, передумови розвитку, indicators of development of enterprise, development, pre-conditions of development, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Тюха, І. В. Розвиток підприємств, як економічна категорія / І. В. Тюха // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 77-ї наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2011 р. – Київ : НУХТ, 2011. – Ч. 3. – С. 199.