Перспективи використання природних живильних мінералізованих середовищ для збагачення зерна

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Пропонується здійснювати збагачення мінеральними елементами насіння зернових культур шляхом пророщування його зі штучних живильних середовищ – розчинів солей металів. Розглянуто можливості використання в якості живильних композицій також таких природних середовищ як молочна сироватка, яблучний сік, розчин меляси.
It is proposed to carry out enrichment with mineral elements cereal seeds sprouting through its artificial culture media – solutions of metal salts. The possibilities of use as well as the nutrient composition of natural habitats as whey, apple juice, molasses solution.

Опис

Ключові слова

мінеральні елементи, насіння зернових культур, природне живильне середовище, яблучний сік, молочна сироватка, mineral elements, seed crops, apple juice, natural breeding ground, whey, кафедра технології оздоровчих продуктів

Бібліографічний опис

Миколів Т. І. Перспективи використання природних живильних мінералізованих середовищ для збагачення зерна / Т. І. Миколів, Г. О. Сімахіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 76-ї наук. конф. молодих вчених, аспір. і студ., 12-13 квітня 2010 р. : тези доповідей. – 2010. - Частина III. – С. 30-31.