Фарш рибний кормовий (Патент на корисну модель № 53652)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Фарш рибний кормовий, що включає подрібнені рибні відходи та рибу, відсортовану при виготовленні харчової продукції, електроактивовану морську воду. Fodder minced fish comprises minced fish wastes, fish, sorted while making food products, and electroactivated seawater.

Опис

Ключові слова

рибні відходи, електроактивована морська вода, фарш рибний, fish wastes, electroactivated water seawater, mince fish, кафедра технології цукру і підготовки води, кафедра технології консервування

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 53652 U Україна, A23K 1/10, A23B 4/12, A22C 25/00. Фарш рибний кормовий / Віннов О. С., Хомічак Л. М., Бандуренко Г. М. ; заявник Національний університет біоресурсів і природокористування України. – № u 201005110 ; заявл. 27.04.2010 ; опубл. 11.10.2010, Бюл. № 19.

Зібрання