Підвищення конкурентоспроможності підприємств сфери гостинності (на матеріалах Dream House Hostel Kyiv)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

готельне підприємство, конкурентоспроможність, конкуренція, hotel business, competition, competitiveness, кафедра туристичного та готельного бізнесу

Бібліографічний опис

Дубицька, Л. О. Підвищення конкурентоспроможності підприємств сфери гостинності (на матеріалах Dream House Hostel Kyiv) : кваліфікаційна робота ... магістра : 242 Туризм / Ліна Олександрівна Дубицька ; наук. керівник Тетяна Юхимівна Примак. – Київ, 2021. – 103 с.