Професійно орієнтоване навчання іноземної мови майбутніх фахівців сфери обслуговування засобами НКПТ: із досвіду розробки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Курс нашої держави на інтеграцію до світового співтовариства визначає стратегічний орієнтир її мовної політики в галузі професійно орієнтованого навчання іноземної мови (ІМ) - формування особистості, здатної успішно спілкуватися двома й більше ІМ в ситуаціях міжкультурної професійно орієнтованої комунікації. Course towards integration into the world community defines its strategic goals of language policy in professionally oriented foreign language teaching (MI) - identity formation that can successfully communicate two or more IM in situations professionally oriented intercultural communication.

Опис

Ключові слова

кафедра іноземних мов професійного спрямування, сфера обслуговування, професійно орієнтоване навчання, іноземна мова, Foreign Language, service sector, professionally oriented education

Бібліографічний опис

Окопна, Я. В. Професійно орієнтоване навчання іноземної мови майбутніх фахівців сфери обслуговування засобами НКПТ: із досвіду розробки / Я. В. Окопна // Здобутки, проблеми та перспективи розвитку готельно-ресторанного та туристичного бізнесу : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 29-30 жовтня 2012 р. – К. : НУХТ, 2012. – С. 388-340.