Стероли ліпідів вовни як поліфункціональна добавка у продуктах і препаратах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Рафіновані ліпіди вовни та їх похідні доцільно використовувати як поліфункціональну добавку у складі продуктів і препаратів. Refined lipids in the veins and their similar additives can be used as a polyfunctional additive in the warehouse of products and preparations.

Опис

Ключові слова

wool, вовна, wax, віск, місцела, missela, кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів

Бібліографічний опис

Осейко, М. І. Стероли ліпідів вовни як поліфункціональна добавка у продуктах і препаратах / М. І. Осейко, Т. І. Романовська // Сучасні досягнення фармацевтичної науки в створенні та стандартизації лікарських засобів і дієтичних добавок, що містять компоненти природного походження : тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Харків, 2 квітня 2021 р. – Xарків : Національний фармацевтичний університет, 2021. – С. 152.