Дослідження в'язкості водних розчинів сахарози, тагатози і фруктози

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У даній роботі відображені результати досліджень динамічної в'язкості водних розчинів сахарози,тагатози, фруктози та розчину комбінації тагатози і фруктози у співвідношенні 9:1. Згідно отриманих результатів відмічено збільшення значення динамічної в'язкості цукрових розчинів зі збільшенням молекулярної маси цукрів та при зниженні температури. Враховуючи те, що в'язкість помадного сиропу впливатиме на кристалічність готового виробу виникає необхідність підбору оптимальної температури збивання помадної маси.This paper presents the results of studies of the dynamic viscosity of aqueous solutions of sucrose, tagatose, fructose and a solution of a combination of tagatose and fructose in a 9:1 ratio. According to the obtained results, an increase in the value of the dynamic viscosity of sugar solutions was noted with an increase in the molecular weight of sugars and with a decrease in temperature. Given that the viscosity of the fondant syrup will affect the crystallinity of the finished product, there is a need to select the optimal temperature for whipping the fondant mass

Опис

Ключові слова

В'язкість, розчини цукрів, тагатоза, фруктоза, помадні цукерки, Viscosity, sugar solutions, tagatose, fructose, fondant sweets, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Бібліографічний опис

Дорожинська, О. С. Дослідження в'язкості водних розчинів сахарози, тагатози і фруктози / О. С. Дорожинська, А. В. Чернишева, О. О. Кохан // Science and innovation of modern world : materials of the 7th International scientific and practical conference, March 23-25, 2023. – London : Cognum Publishing House, United Kingdom. – 2023. – Рр. 192–196.