Ресурсний потенціал як основа розвитку підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Одним із напрямів розвитку підприємства є підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу, оскільки він є засобом для отримання максимального прибутку і підвищення конкурентоспроможності. Ресурсний потенціал - це можливості ресурсів, що можуть бути приведені в дію у процесі виробництва. Його суб'єктна складова визначається інтелектуальними та морально-етичними якостями персоналу, досвідом, знаннями, традиціями. Об'єктна складова - це всі види ресурсів, наявні на підприємстві. One of the goals of the company is to improve use of resources, because it is a means for maximize profits and increase competitiveness. Resource potential - is the possibility of resources that can be brought into action in the course of production. His subjective component is defined intellectual and moral ethical qualities of staff, expertise, knowledge and traditions. Object component - all kinds of resources available in the enterprise.

Опис

Ключові слова

ресурсний потенціал, продукція, підприємства, resource potential, products, companies, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Дунда, С. П. Ресурсний потенціал як основа розвитку підприємства / С. П. Дунда // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13–17 жовтня 2014 р. – Київ : НУХТ, 2014. – С. 831.