Проблеми виробництва сирого молока у контексті забезпечення населення молочними продуктами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

кафедра економіки праці та менеджменту, молоко, населення, milk, население, people

Бібліографічний опис

Якимчук, Т. В. Проблеми виробництва сирого молока у контексті забезпечення населення молочними продуктами / Т. В. Якимчук // Проблеми економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф., 21-22 травня 2015 р. : тези доп. – К.: НУХТ, 2015. – С. 200-202.