Теоретичні підходи до аналізу фінансових ринків

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

аналіз фінансових ринків, ринок продукції, analysis of financial markets, product market, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Скоморохова, С. Теоретичні підходи до аналізу фінансових ринків / С. Скоморохова // Національна безпека у фокусі викликів глобалізаційних процесів в економіці : матеріали ХVІІ-ї Міжнародної наукової Інтернет-конференції, 14–15 жовтня 2023 р. – Київ : НАУ, 2023. – С. 87–90.