Складові механізму активізації динамічних здібностей в маркетинговій діяльності підприємств малого бізнесу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В сучасних умовах особливої актуальності набувають питання пов'язані із вирішенням проблеми підвищення ефективності діяльності суб'єктів малого підприємництва у відкритій економіці з інноваціями, які створюються швидкими темпами завдяки глобально розподіленими джерелами знань і виробничого потенціалу. In modern conditions of particular relevance to the issues related to the improvement of the efficiency of small businesses in an open economy with innovations that are created rapidly due to global distributed sources of knowledge and production potential.

Опис

Ключові слова

інновації, виробничий потенціал, маркетинг, innovation, production potential, marketing

Бібліографічний опис

Луцяк, В. В. Складові механізму активізації динамічних здібностей в маркетинговій діяльності підприємств малого бізнесу / В. В. Луцяк // Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку підприємств харчової промисловості : всеукраїнська науково-практична конференція, 24-25 квітня 2014 р. - К. : НУХТ, 2014. — С. 70-73.