Розробка програми просування товарів на ринок

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Український ринок товарів та послуг достатньо насичений у найрізноманітніших сферах, видах та цінових категоріях. Увійти на ринок та переконати споживачів у якості товару та втримати пріоритетні позиції для виробника стає все складніше. В сучасних умовах функціонування підприємств, сучасний маркетинг вимагає набагато більше, ніж створити товар, що задовольняє потреби клієнта. Тому просування відіграє ключову роль, так як від нього залежить доцільність удосконалювання старих і створення нових товарів. Ukrainian market of goods and services rather rich in a variety of fields, types and price categories. Sign in market and convince consumers of product quality and maintain priority position for the manufacturer is becoming more difficult. In modern terms the operation of enterprises, modern marketing requires much more than create a product that meets customer needs. Therefore, promotion plays a key role, as it determines the feasibility of improving the old and new products.

Опис

Ключові слова

ринок товарів, commodity market, споживачі, consumers, якість товару, product quality, підприємства, enterprise, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Шевцова, А. Розробка програми просування товарів на ринок / А. Шевцова, О. Литвинюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – Київ : НУХТ, 2014. – Ч. 3. – С. 138–140.