Роль корпоративного управління в процесі реалізації потенциалу підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджена роль корпоративного управління при визначені класифікації критеріїв оцінки ефективності роботи відділу управління персоналом підприємства. Сформульовані принципи управління підприємством та трудового потенціалу. The role of corporate governance in determining the classification criteria for evaluating the effectiveness of the HR department of the enterprise. Principles of management and labor potential.

Опис

Ключові слова

потенціал підприємства, корпоративне управління, ефективність функціонування, виробнича структура, potential of the company, corporate governance, operational efficiency, production structure, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Михайленко, О. В. Роль корпоративного управління в процесі реалізації потенциалу підприємства / О. В. Михайленко // Особливості економічних процесів в умовах фінансової нестабільності : матеріали ХХ Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів : Львівська економічна фундація, 2012. – С. 41–43.