Дослідження жирнокислотного складу олії плодів обліпихи крушиновидної методами ЯМР 1Н спектроскопії та газорідинної хроматографії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Склад рослинної олії залежить не тільки від частини рослини, з якої вона отримана, але й від сорту рослин і регіону, де вона вирощується. Досліджено жирнокислотний склад зразка олії, отриманого з м‘якоті ягід обліпихи, методами ЯМР 1H спектроскопії та газорідинної хроматографії (ГРХ). Отримані результати порівнювали з даними хімічного аналізу. Зразок олії обліпихи характеризується наявністю переважно мононенасичених вищих кислот, у тому числі крім домінуючої олеїнової кислоти, також однією з найважливіших омега-7 для фізіології людини - пальмітолевої кислоти. Домінуючим представником насичених компонентів є пальмітинова кислота. Результати, отримані методом ГРХ, також демонструють незначну присутність поліненасичених жирних кислот, включаючи Омега-3. The composition of plant oil depends not only on the part o f the plant it is obtained from, but also on the plant variety and the region where it is grown. The fatty-acid composition of the oil sample obtained from pulp o f sea buckthorn berries was studied by NMR 1H spectroscopy and gasliquid chromatography (GLC). The results obtained were compared with the chemical analysis data. The fatty-acid composition o f the sea-buckthorn oil sample is characterized by the presence ofpredominantly monounsaturated higher acids, including besides the dominant oleic acid, also one of the most important Omega-7s for human physiology - palmitoleic acid. The dominant representative of saturated components is palmitic acid. The results obtained by GLC also show a slight presence of polyunsaturated fatty acids, including Omega-3s.

Опис

Ключові слова

олія, жирні кислоти, обліпиха, пальмітолеїнова кислота, хроматографія, спектроскопія, oil, fatty acids, sea buckthorn, palmitoleic acid, oleic acid, chromatography, spectroscopy, кафедра харчової хімії

Бібліографічний опис

Дослідження жирнокислотного складу олії плодів обліпихи крушиновидної методами ЯМР 1Н спектроскопії та газорідинної хроматографії / С. О. Ковальова, Л. М. Мазур, О. М. Мірошников, О. М. Дудка, Ю. В. Коробка // International Trends in Science and Technology : Proceedings of the VI International Scientific and Practical Conference, Warsaw, Poland, 2018, September 30. - Vol. 2. – P. 45-49.