Визначення маpкетинтових можливостей стpатегічного pозвитку підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

маркетингова стратегія, стратегічний розвиток, стратегія розвитку підприємства, ПрАТ «Оболонь», дерево цілей, матриця І. Ансофа, матриця «товар-ринок», SWOT-аналіз, GAP-аналіз, стратегічний розрив, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Роженко, Х. Ю. Визначення маpкетинтових можливостей стpатегічного pозвитку підприємства : дипломна робота ... бакалавра : 075 Маркетинг / Христина Юріївна Роженко ; наук. керівник Ольга Феодосіївна Крайнюченко. – Київ, 2020. – 108 с.