Графодинамічне моделювання технологічного комплексу пивзаводу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Технологічний комплекс пивзаводу є складною організаційно-технологічною системою, ефективне керування якою можна забезпечити шляхом інтегрування різних завдань життєзабезпечення технологічних процесів з їх системами автоматизації, працюючими в реальному часі, в комплексну систему шляхом охоплення автономних компонентів мережевою структурою. Technological complex brewery is a complex organizational and technological system, effective control which can be achieved by integrating the various tasks of life-support processes with their automation systems working in real time, integrated system by covering components of independent networks.

Опис

Ключові слова

пивзавод, автоматизація, графодинамічне моделювання, brewery, automation, modeling, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Романов, М. Графодинамічне моделювання технологічного комплексу пивзаводу / М. Романов // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 2. – С. 402-404.