Біологічне очищення стоків цукрокомбінатів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Охарактеризовані джерела утворення і характеристика стічних вод цукрозаводів. Запропоновано анаеробне біологічне очищення. Біогаз пропонується використовувати як альтернативне паливо. Author examined sources of formation and characteristics of wastewater sugar refineries. An anaerobic biological treatment. Biogas is proposed to use as an alternative fuel.

Опис

Ключові слова

цукрозаводи, стічні води, біологічне очищення, біогаз, sugar-refineries, биологическая очистка, wastewater, biological treatment and biogas, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Біологічне очищення стоків цукрокомбінатів / М. О. Снігаренко, Н. О. Бублієнко, Н. В. Левітіна, О. І. Семенова // 72-ї наук. конф. студ., аспір. і молод. вчених, 17–18 квітня 2006 р. : тези доповідей. - 2006. – Ч. II.