Математична модель руху платформи робота-маніпулятора з багатокоординатним електромеханічним приводом

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розроблена математична модель руху платформи робота-маніпулятора з електромеханічним приводом на основі лінійних та дугових електричних двигунів у багатокоординатному режимі руху під час перехіндних процесів. A mathematical model of the motion platform robot manipulator with an electromechanical drive from linear and arc electric motors in multi-mode movement during perehindnyh processes.

Опис

Ключові слова

перехідний процес, transition process, робот-маніпулятор, лінійна та дугові електродвигуни, robot manipulator, linear arc motors, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Математична модель руху платформи робота-маніпулятора з багатокоординатним електромеханічним приводом /С. А. Шворов, В. М. Штепа, В. М. Ярмолюк, Д. В. Чирченко // Наукові доповіді НУБіП, 2012. - № 1.

Зібрання