Сучасний розвиток суспільства: продовольча безпека

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянута концепція сталого розвитку, визначені стратегії, зазначена необхідність зміни традиційної моделі споживання продовольства Considered the concept of sustainable development, defined strategy indicated the need will change the traditional model of food consumption

Опис

Ключові слова

продовольча безпека, моделі споживання, сталий розвиток, food security, consumption patterns, sustainable development, кафедра економічної теорії

Бібліографічний опис

Кундєєва, Г. О. Сучасний розвиток суспільства: продовольча безпека / Г. О. Кундєєва // Проблеми економіки підприємств в сучасних умовах : матер. Х-ї (Ювілейної) Міжнарод. наук.-практ. конф., присвяченої 130-річчю НУХТ, Київ, 23-24 травня 2014 р. : тези доп. – К. : НУХТ, 2014. – С. 167-169