Спосіб очищення промислових водно-спиртових розчинів (Деклараційний патент на винахід № 60744)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2003

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб очищення промислових водно-спиртових розчинів, що передбачає адсорбцію домішок сорбентом, який відрізняється тим, що як сорбент використовується гідрослюда, яка попередньо піддається вакуумуванню. Method of treatment of industrial water-alcohol solution that involves adsorption of impurities sorbent, wherein that as sorbent used hydromica that previously exposed vacuuming.

Опис

Ключові слова

адсорбція, водно-спиртові розчини, гідрослюда, вакуумування, adsorption, water-alcohol solution, hydromica, vacuuming, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв, кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів

Бібліографічний опис

Деклараційний патент на винахід № 60744, UA А 7 C12Н 1/04. Спосіб очищення промислових водно-спиртових розчинів / Л. М. Мельник, В. В. Манк, В. О. Маринченко, І. І. Марцін, Ю. В. Мельник, В. О. Пістелькорс ; власник Національний університет харчових технологій. – u 2003021273 ; заявл. 12.02.2003 ; опубл. 15.10.2003, Бюл. № 10.

Зібрання