Тістомісильна машина (Патент на корисну модель № 68256)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Тістомісильна машина складається з корпусу, приводу, місильного вала з лопатками, дозувального пристрою та вивантажувального патрубка. Співвісно до місильного вала над завантажувальним патрубком встановлено додатковий вал з лопатками, в кінці якого встановлено гальмівні заслінки, що можуть змінювати кут нахилу. A dough kneader consists of a housing, a drive, a kneading shaft with blades, a metering device and an unloading pipe. Coaxially to the kneading shaft an additional shaft with blades is installed above a loading pipe. On the end of the additional shaft brake dampers are mounted with possibility to change a slope.

Опис

Ключові слова

тістомісильна машина, місильний вал, тісто, лопатки, mixing machine, kneading shaft, dough, blades, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Патент 68256 UA, МПК A21C 1/00 (2012.01) Тістомісильна машина / Пономаренко В. В., Кроча В. В., Горобець В. С. ; заявник Національний університет харчових технологій. — № u201108501 ; заявл. 06.07.2011 ; опубл. 26.03.2012, Бюл. № 6, 2012 р. – 3 с.

Зібрання