Дослідження ефективності впливу магнітного поля на процеси зброджування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

За останні роки відбулися значні зміни в процесах виробництва пива. Великого поширення набули різні способи, що інтенсифікують процеси бродіння і дозрівання пива, наприклад модифікація традиційних технологій( аерація сусла, аерація дріжджів, іммобілізація дріжджів, рециркуляція сусла), використання хімічних чинників активації дріжджів ( ферментів, вітамінів, мікроелементів) застосування фізичних методів активації дріжджів (дія ультразвуком, лазерне опромінювання, високочастотна обробка, фотоактивація тощо).
In recent years there have been significant changes in the process of beer production. Widespread use different methods to intensify the processes of fermentation and maturation of beer, such as modification of traditional technologies (wort aeration, aeration yeast immobilization of yeast wort recirculation), the use of chemical factors activate yeast (enzymes, vitamins, minerals) use physical methods of activation of yeast (effect of ultrasound, laser irradiation, high-finish, photo activation, etc.).

Опис

Ключові слова

магнітне поле, magnetic field, зброджування, дріжджі, технологія, fermentation, yeast, technology, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Строй, О. І. Дослідження ефективності впливу магнітного поля на процеси зброджування / О. І. Строй, З. М. Романова, М. В. Бондар // Технологии и инновации. - 2011. - № 3-4. - С. 56.

Зібрання