Очищення нафтовмісних стічних вод харчових підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Наведені основні показники забрудненості нафтовмісних стічних вод. Запропонована нова конструкція апарата для біохімічного очищення цих стічних вод. Охарактеризовані переваги використання такого апарата. The main indicators of pollution of oil-containing sewage are given. A new design of the apparatus for biochemical purification of these sewage is proposed. Characterized advantages of using such a device.

Опис

Ключові слова

стічні води, нафтовмісні стічні води, аеробний активний мул, аеробне біологічне очищеня, sewage, sewage sludge, aerobic active sludge, aerobic biological purification, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Говоруха, Т. О. Очищення нафтовмісних стічних вод харчових підприємств / Т. О. Говоруха, О. І. Семенова, Н. О. Бублієнко // Сучасні технології та обладнання харчових виробництв : Міжнародна науково-технічна конференція. – Тернопіль : ТНТУ, 2011. – С. 19.