Дослідження закономірності кінетики сушіння пивних дріжджів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено кінетику процесу сушіння пивних дріжджів у тонкому шарі і одиничних краплин. Отримано експериментальні криві зміни температури і маси тонкого шару дріжджів від тривалості сушіння й температури теплоносія, а також температурні криві сушіння одиничних краплин у потоці теплоносія.
It is investigated kinetics process of drying of beer yeast in a thin layer and individual drops. It is received experimental curve changes of temperature and weights of a thin layer of yeast from duration of drying and temperatures of the heat-carrier, and also temperature curve dryings of individual drops in a stream of the heat-carrier.

Опис

Ключові слова

кінетика процесу сушіння, пивні дріжджі, тонкий шар, криві сушіння і температури, потік теплоносія, kinetics process of drying, beer yeast, thin layer, curve dryings and temperatures, stream of the heat-carrier, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Якобчук, Р. Л. Дослідження закономірності кінетики сушіння пивних дріжджів / Р. Л. Якобчук, В. Л. Яровий, К. Д. Малецька // Наукові праці НУХТ. - 2007. - № 20. - С. 35-38.

Зібрання