Дослідження технологічних режимів стічних вод молокозаводів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Охарактеризовані основні показники забрудненості стічних вод молокозаводів. Запропоновано технологію очищення, яка включає метанове зброджування і аеробне доочищення.

Опис

Ключові слова

стічні води молокозаводів, dairy wastewater, біологічне очищення, метантенк, аеротенк, biological treatment, digesters, aerotank, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Тищенко, Є. Л. Дослідження технологічних режимів стічних вод молокозаводів / Є. Л. Тищенко, В. І. Сахно // 70-ї наук. конф. студ., аспір. і молод. вчених, Київ, 20 – 21 квітня 2004 р. : тези доп. – К., НУХТ, 2004. – Част.II.