Використання лакази для процесів делігніфікації рослинної сировини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Використання ферментних препаратів на основі лакази для процесі делігніфікації рослинної сировини є найбільш доцільним з екологічної точки зору. Using enzymes from lakazy delihnifikatsiyi to process plant material is most appropriate from an environmental point of view.

Опис

Ключові слова

процеси делігніфікації, лаказа, рослинна сировина, processes delihnifikatsiyi, lakaza, herbs

Бібліографічний опис

Карєвіна, В. Використання лакази для процесів делігніфікації рослинної сировини / Вікторія Карєвіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 1. – С. 606-607.