Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У збірник увійшли тези доповідей учасників V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК», в яких розглянуто актуальні питання функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, висвітлено проблеми ресурсної, інноваційно-інвестиційної, фінансової, управлінської та зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Розраховано на науковців, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, яких цікавлять питання, пов’язані з функціонуванням підприємств у сучасних ринкових умовах господарювання. The collection includes abstracts of participants V All-Ukrainian scientific-practical conference "Improving the efficiency of enterprises of food and processing industries", which deals with topical issues of functioning and development entities, highlighted the problem of resource, innovation and investment, financial, administrative and foreign activity. Intended for researchers, teachers and students of economic specialties of higher educational institutions who are interested in issues related to the functioning of modern enterprises in market conditions.

Опис

Ключові слова

харчова галузь, переробна галузь, суб’єкти господарювання, зовнішньоекономічна діяльність підприємств, food industry, processing industry, entities, foreign economic activity of enterprises

Бібліографічний опис

Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 17-18 листопада 2016 р. : тези доповідей. – К. : НУХТ, 2016. – 219 с.

Зібрання