Спосіб приготування закваски для виробництва пшенично - житнього хліба (Патент на корисну модель №139653)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В патенті описано спосіб приготування закваски для виробництва пшенично-житнього хліба, до якої входить борошно зеленої гречки як поживне середовище. Описано специфіку проведення циклів розведення та виробничого, наведено показники якості готової закваски. The patent describes a method of making yeast for the production of wheat-rye bread, which includes flour of green buckwheat as a nutrient medium. The specifics of the breeding and production cycles are described, and the quality indexes of the finished leaven are given.

Опис

Ключові слова

борошно зеленої гречки, закваска спонтанного бродіння, пшенично - житній хліб, харчова цінність, green buckwheat flour, spontaneous fermentation, wheat - rye bread, the nutritional value, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Бібліографічний опис

Патент 139653 UA, МПК A21D 8/00 (2019.01) Спосіб приготування закваски для виробництва пшенично - житнього хліба / Михонік Л. А., Гетьман І. А.; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – № u 201907395 ; заявл. 03.07.2019 ; опубл. 10.01.2020 ; Бюл. № 1, 2020 р.

Зібрання