Методика оцінки результативності інноваційної політики підприємств спиртової галузі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті запропоновано методику оцінки результативності інноваційної політики з урахуванням специфіки спиртової галузі, що забезпечить підвищення її якості та конкурентоспроможності підприємств.
This article presents a methodology for evaluating the effectiveness of innovation policy-specific alcohol industry that will improve their quality and competitiveness of enterprises.

Опис

Ключові слова

інноваційна політика підприємств, маркетингова політика, науково-дослідницькі і дослідницько-конструкторські роботи, політика структурних змін, технічна політика, інвестиційна політика, innovation policy ventures, marketing policy, research and research and development activities, policy of structural change, technology policy, investment policy, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Лановська, Г. І. Методика оцінки результативності інноваційної політики підприємств спиртової галузі / Г. І. Лановська // Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки, 2011. - № 4 (58). - С. 248-254.

Зібрання