Пристрій для подрібнення матеріалів (Патент на корисну модель № 62349)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Пристрій для подрібнення матеріалів,що містить корпус,ротор з ножами, калібрувальну решітку з регульованими отворами,завантажувальний та та вивантажувальний бункери,при цьому робочі поверхні рухомих ножів виконано спіральними,встановленими попарно шевронно під кутом ,до осі обертання ротора. A device for grinding materials comprises a housing, a rotor with blades, a calibration grid with adjusting holes, loading and unloading hoppers. The working surfaces of movable blades are spiral and are mounted in pairs chevron-wise at an angle to the axis of rotation of the rotor.

Опис

Ключові слова

подрібнення матеріалів, рухомі ножі, ротор з ножами, movingblades, grinding materials, rotorknives, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Патент № 62349 UA, МПК В02С 18/06(2006.01) Пристрій для подрібнення матеріалів / Волчко А. І., Юхно М. І., Пермякова Ю. В., заявник: Національний Університет харчових технологій. - № u 2011 01167 ; заявл. 02.02.2011 ; опубл. 25.08.2011; Бюл. № 16, 2011 р.

Зібрання