Львівський ренесанс

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В історії українського мистецтва, львівський ренесанс - це найважливіша капітоля українського мистецтва кінця XVI і початку XVII століття, а пам’ятки архітектури на львівському Ринку і прилеглих вулицях - це найбільша окраса і цілий сенс ренесансового мистецтва на Україні. In the history of Ukrainian art, renaissance Lviv - is the most important Ukrainian Art Capitol late XVI and early XVII century and architectural monuments in Lviv Market and surrounding streets - the highest glory and a sense of Renaissance art in Ukraine.

Опис

Ключові слова

Львівський ренесанс, пам’ятки архітектури, мистецтво, Lviv renaissance, architectural monuments, art, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Лисенко, Т. Львівський ренесанс / Тетяна Лисенко, Надія Левицька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 4. – С. 29-31.