Інноваційний метод сушіння плодоовочевої сировини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Сьогодні існує велика потреба в зневоднених продуктах тривалого зберігання, у першу чергу з рослинної сировини. Сюди відносяться сушені фрукти, овочі, гриби, різноманітні снеки та лікарські рослини. Існує досить багато способів сушіння, які досить широко застосовуються на харчових підприємствах України. Багато з них досить енергозатратними й не дають бажаних якісних показників отриманих продуктів. Багато науковців пропонують застосування комбінованих способів сушіння, поєднуючи два і більше способи. Всі вони мають як свої переваги, так і недоліки. Today there is a great need for dehydrated long-term storage products, primarily from plant raw materials. These include dried fruits, vegetables, mushrooms, various snacks and medicinal plants. There are quite a number of drying methods that are widely used in food businesses in Ukraine. Many of them are quite energy-consuming and do not give the desirable qualitative indicators of the received products. Many scientists propose the use of combined drying methods, combining two or more methods. All of them have both their advantages and disadvantages.

Опис

Ключові слова

сушіння, плодоовочева сировина, конвективний метод, терморадіаційний метод, конвективно-терморадіаційний, drying, fruit and vegetable raw materials, convective method, thermo-radiation method, convective thermo-radiation, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв, кафедра технології консервування

Бібліографічний опис

Інноваційний метод сушіння плодоовочевої сировини / Л. В. Стрельченко, Т. В. Бурлака, І. В. Дубковецький, І. Ф. Малежик, М. Г. Писарєв, Г. М. Бандуренко, // Тези доповідей 81 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів. - К. : НУХТ, 2015. - Ч. 2. - С. 178.