Біосинтез лектинів Bacillus subtilis

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

Bacillus subtilis, лектин, герпес, центрифугування, осадження, діаліз, сушіння, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Коваль, Є. В. Біосинтез лектинів Bacillus subtilis : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 162 Біотехнології та біоінженерія / Єлізавєта Вікторівна Коваль ; наук. керівник Світлана Миколаївна Тетеріна. – Київ, 2021. – 115 с.