Автоматизація виробничих процесів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Висвітлено загальні питання автоматизації технологічних процесів і виробництв харчової промисловості, описано автоматизований контроль технологічних параметрів, автоматичні системи регулювання, технічні засоби автоматизації, питання проектування автоматизованих систем різного рівня та призначення. Deals with general issues of process automation and manufacturing food industry, describes automated control of technological parameters, automatic control systems, equipment automation, the design of automated systems at various levels and destination.

Опис

Ключові слова

автоматизація виробництва, технологічні параметри, технічні засоби автоматизації, проектування систем автоматизації, комп’ютерно-інтегровані системи автоматизації, automation, process parameters, automatic control, automatic control systems, automation engineering, design automation, computer integrated automation system, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Гончаренко, Б. М. Автоматизація виробничих процесів : конспект лекцій для студентів за напрямом підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» та 6.050503 «Машинобудування» денної та заочної форм навчання / Б. М. Гончаренко. – К. : НУХТ, 2013. – 384 с.