Система пожежної безпеки в сучасних готелях

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Забезпечення пожежної безпеки базується на сукупністі правових, економічних, технічних та інших заходів, які здійснюються державними та громадськими органами (організаціями), а також окремими особами під час виконання чи забезпечення виконання правил пожежної безпеки. Fire safety is based on a combination of legal, economic, technical and other measures taken by government and public bodies (organizations) and individuals in the implementation or enforcement of fire safety regulations.

Опис

Ключові слова

пожежна безпека, готелі, fire safety, hotels, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Гончаренко, Л. Система пожежної безпеки в сучасних готелях / Людмила Гончаренко, Віктор Гуць // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 2. – С. 542-543.