Оброблення води безреагентним електрохімічним методом

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Експериментально підтверджено справедливість теоретичних уявлень щодо кінетичних особливостей процесу електрохімічної активації води, щосприятиме підвищенню якості обробленої води та ефективності результатів наступних досліджень та їх практичного застосування. The validity of theoretical ideas about the kinetic features of the process of electrochemical activation of water has been experimentally confirmed, which will help improve the quality of treated water and the effectiveness of the results of subsequent studies and their practical application.

Опис

Ключові слова

вода, електрохімічний метод, water, electrochemical method, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Оброблення води безреагентним електрохімічним методом / Ю. В. Большак, А. І. Маринін, Д. В. Штепа, Р. С. Святненко // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів ІХ-ї Міжнародної науково-технічної конференції, 10-11 листопада 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 109–110.