Організація охорони праці на ПАТ «Новоград-Волинський хлібзавод»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Встановлено, що управління охороною праці на ПАТ «Новоград-Волинський хлібзавод» відповідає вимогам законодавства з охорони праці України з використанням досвіду провідних міжнародних практик і стандартів у галузі безпеки та гігієни праці. It is established that the management of labor protection at PJSC "Novograd-Volyn bakery" meets the requirements of labor protection legislation of Ukraine using the experience of leading international practices and standards in the field of occupational safety and health.

Опис

Ключові слова

кафедра екологічної безпеки та охорони праці, охорона праці, умови праці, управління, оccupational нealth, working conditions, management

Бібліографічний опис

Козаченко, Ю. Організація охорони праці на ПАТ «Новоград-Волинський хлібзавод» / Ю. Козаченко, О. Євтушенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 87-ї Міжнародна наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч.1 – С. 361.