Стан і перспективи розвитку целюлозно-паперової галузі в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Целюлозно-паперова промисловість - одна з перспективних галузей виробництва, що спрямована на забезпечення стабільного розвитку економіки України. Саме тому, великого значення набувають питання щодо ефективного функціонування виробництв целюлозно-паперової промисловості. Paper industry - one of the most promising industries, aimed at ensuring sustainable economic development of Ukraine. Therefore, great importance attaches to the issue of the effective functioning of production of pulp and paper industry.

Опис

Ключові слова

кафедра експертизи харчових продуктів, целюлозно-паперова галузь, картонно-паперова продукція, стан і перспективи розвитку, pulp and paper industry, cardboard and paper products, state and development prospects

Бібліографічний опис

Реверчук, І. А. Стан і перспективи розвитку целюлозно-паперової галузі в Україні / І. А. Реверчук, Т. М. Артюх // Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – К.: НУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 117.