Сценарний підхід до керування матеріальними потоками технологічного комплексу цукрового заводу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Сценарний підхід дає можливість здійснити багатоваріантний ситуаційний аналіз системи, що моделюється. Сценарій використовують, як спосіб реалізації визначеної мети з врахуванням дії середовища, в якому перебуває система. The scenario approach provides an opportunity to implement a multivariate situational analysis of a simulated system. The script is used as a way to implement a specific goal, taking into account the environment in which the system is located.

Опис

Ключові слова

цукровий завод, сценарій, sugar plant, script, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Сич, М. А. Сценарний підхід до керування матеріальними потоками технологічного комплексу цукрового заводу / М. А. Сич, В. Д. Кишенько // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 83-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 2. – С. 274.