Енергетичні імпульси в середовищах бродильних апаратів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті наведено інформацію, яка стосується особливостей утворення діоксиду вуглецю з подальшим синтезом диспергованої газової фази. В енергетичних трансформаціях хімічна енергія цукрів перетворюється частково в енергію синтезу біомаси мікроорганізмів та енергію формування міжфазної поверхні у формі диспергованої газової фази. Узагальненням останньої є газоутримувальна здатність розчиненого газу у формі вже диспергованої газової фази. Вплив на ці дві складові проявляється за рахунок зміни тисків, що порушують умови т ермодинамічної рівноваги, створюючи енергетичні імпульси, наслідками яких є інтенсифікація масообміну, зміни в структурі газоут римувальної здатності по газовій фазі і в реж им ах синтезу цільових речовин.

Опис

Ключові слова

гідродинаміка, бродильні середовища, hydrodynamics, fermentation media, енергетичні імпульси, energy impulses, газоутримувальна здатність, gas holding capacity, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Коваль, А. О. Енергетичні імпульси в середовищах бродильних апаратів / А. О. Коваль, О. В. Чагайда // Наукові праці НУХТ. – 2015. – Т. 21, № 4. – С. 137–143.

Зібрання