Сепаратиські рухи як негативний чинник розвитку туристичної сфери регіонів України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проблеми, пов'язані з наявністю в окремих регіонах планети осередків сепаратизму, викликають глобальне посилення політичної та економічної напруженості. Це призводить не лише до розпаду багатонаціональних держав, але і породжує етнополітичні конфлікти, зростання терористичної загрози та екстремізму. Problems associated with the presence in some parts of the world centers separatism, cause global political and economic gain tension. This leads not only to the disintegration of multinational states, but generates ethno-political conflicts and growing terrorist threat extremism.

Опис

Ключові слова

екстремізм, туристичні сфери, сепаратиські рухи, extremism, tourist areas, separatyski movements, кафедра туристичного та готельного бізнесу

Бібліографічний опис

Сологуб, Ю. І. Сепаратиські рухи як негативний чинник розвитку туристичної сфери регіонів України / Ю. І. Сологуб, В. О. Безпала // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 650-651.