Енергозбереження в процесах фасування газованих напоїв

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У сучасному виробництві в умовах економічної кризи актуальним завданням є впровадження енергозберігаючих технологій, однією із важливих складових яких є ощадне використання енергетичних ресурсів. Концепція енергозбереження - це проведення аналізу енерговитрат, пошук, розробка та впровадження сучасного енергозберігаючого устаткування, автоматизація управління технологічними процесами, можливості застосування рекуперативного енергозбереження, виявлення і ретельна теплоізоляція ділянок та технологічного обладнання виробництва, застосування теплообмінних апаратів, що працюють при малому температурному перепаді тощо.

Опис

Ключові слова

процес фасування, газовані напої, енергозбереження, процесс фасовки, энергосбережение, газированные напитки, the packaging process, sodas, energy efficiency, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Коваль, О. В. Енергозбереження в процесах фасування газованих напоїв / О. В. Коваль, В. А. Підцубний // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 359-360.