Культура мовлення як важлива складова загальної культури особистості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Сьогодні проблема культури мовлення є надзвичайно актуальною, саме тому її вирішення має залежати як від людей, так і від держави. Досконале володіння мовою є важливим компонентом загальної культури особистості, що сприяє грамотній підготовці фахівців у різних сферах, оскільки саме творче використання засобів мовлення повною мірою проявляє професійні обдарування особистості, сприяє її самотворенню та самовираженню. Today, the problem of broadcasting culture is extremely urgent, which is why its solution must depend both on the people and on the state. Perfect command of the language is an important component of the overall personality culture, contributing to the competent training of specialists in various fields, since it is the creative use of speech media that fully manifests the professional endowments of the individual, promotes his or her self-creation and self-expression.

Опис

Ключові слова

культура, культура мовлення, особистість, всебічно розвинена особистість, culture, culture of speech, personality, comprehensive personality, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Приблуда, Л. М. Культура мовлення як важлива складова загальної культури особистості / Л. М. Приблуда // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 438.