Склад сиропу для просочування кондитерських виробів (Патент на корисну модель № 134979)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В основу корисної моделі було покладено задачу створення сиропу для просочування кондитерських виробів при додаванні рослинного водно-спиртового настою, що дозволить підвищити окисно-відновні властивості продукту та сприятиме підвищенню імунітету організму людини, збільшенню його протистояння до впливу шкідливих факторів зовнішнього середовища, покращуватиме обмін речовин, позитивно впливатиме на серцево-судинну систему, крім цьому забезпечуватиме готові вироби покращеними споживчими властивостями та дозволить зменшити собівартість готового продукту завдяки заміні частини коньяку на рослинний водно-спиртовий настій. The basis of the utility model was the task of creating a syrup for the impregnation of confectionery products with the addition of vegetable water-alcohol infusion, which will increase the redox properties of the product and will increase the immunity of the human body, increase its resistance to the influence of harmful factors on the external environment and the environment. will have a positive effect on the cardiovascular system, in addition to provide finished products with improved consumer properties and will reduce the cost the essence of the finished product by replacing part of cognac with vegetable water-alcohol infusion.

Опис

Ключові слова

сироп, настій, кондитерський виріб, syrup, extract, pastry, кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 134979, МПК A23L 29/30 (2016.01), A21D 13/80 (2017.01) Склад сиропу для просочування кондитерських виробів / Кузьмін О. В., Златєва К. В., Роман Т. О. ; власник Національний університет харчових технологій НУХТ. – №u 201900240 ; заявл. 09.01.2019 ; опубл. 10.06.2019, Бюл. № 11 2019 р.

Зібрання