Факторно - цільовий аналіз технологічного комплексу молокозаводу в умовах невизначеності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В результаті проведення факторно-цільового аналізу технологічного комплексу молокозаводу були виявлені цілі функціонування технологічного комплексу, та фактори що впливають на досягнення поставлених цілей. As a result of factorial analysis-based milk processing facility have been identified targets functioning technological complex, and factors affecting the achievement of goals.

Опис

Ключові слова

кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління, молокозавод, технологічний комплекс, факторно - цільовий аналіз, quotient - target analysis, processing facility

Бібліографічний опис

Власенко, Л. О. Факторно - цільовий аналіз технологічного комплексу молокозаводу в умовах невизначеності / Л. О. Власенко, Є. В. Кронг // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали ІІ Міжнародної науково-технічної конференції, 25 листопада 2015 р. – К. : НУХТ, 2015. – С. 27-28.