Спосіб зневоднення етанолу (Патент на корисну модель № 76224)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб зневоднення етанолу, що передбачає адсорбцію води сорбентом, який відрізняється тим, що як сорбент використовують морденіт фракції 1,0…2,0 мм при температурі сорбції 80…82С . Ethanol dehydration process provides adsorbent water adsorption, which is characterized in that as a sorbent is used mordenite fraction 1.0 ... 2.0 mm at a temperature of 80 ... 82C.С sorptione.

Опис

Ключові слова

зневоднений спирт, адсорбція, модерніт, dehydrated alcohol, adsorption, modernit, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Бібліографічний опис

Патент 76224 UA, МПК С07С 31/08 (2006.01) Cпосіб зневоднення етанолу / Корнієнко В. В., Мельник Л. М., Таран В. М. ; Заявник і патентовласник - Національний університет харчових технологій. — № u 2012 07593 ; заявл. 20.06.2012 ; опубл. 25.12.2012, Бюл. № 24, 2012 р.

Зібрання