Стан та проблеми іноземного інвестування в економіку України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглядаються сучасний стан та проблеми іноземного інвестування в економіку України. The current state and problems of foreign investment in the Ukrainian economy are considered.

Опис

Ключові слова

іноземне інвестування, стан іноземного інвестування, проблеми іноземного інвестування, foreign investment, state of foreign investment, problems of foreign investment, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Стахурська, С. А. Стан та проблеми іноземного інвестування в економіку України / С. А. Стахурська, О. А. Єременко // Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України : матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 19-20 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 277–279.