Очищення стічних вод хлібокомбінатів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2001

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Охарактеризовані основні показники забрудненості стічних вод хлібокомбінатів. Запропоновано технологію очищення, яка включає: відстоювання, аеробне очищення, вторинне відстоювання.
The basic indicators of sewage contamination bakeries. The technology of cleaning, including: sedimentation, aerobic treatment, secondary settling.

Опис

Ключові слова

стічні води хлібокомбінатів, біологічне очищення, аеротенк, bakeries waste water, biological treatment, aerotank, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Очищення стічних вод хлібокомбінатів / О. В. Ярко, Є. Г. Григоренко, О. І. Семенова, Я. В. Левітіна, Ю. С. Пилипенко // 67-а наукова конференція студентів, аспірантів і молодих вчених : програма і матеріали конф., 24-25 квітня 2001 р. - Київ : УДУХТ, 2001. - Ч. 2.