Людиномірний вакуум: реалії сьогодення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В даній публікації підіймається питання розроблення гуманітарної політики нації, фіксування її пріоритетів, культурних цінностей та здобутків, де мірою постає людина (гуманістичний аспект). In this publication raises the question of development of humanitarian policy of the nation, fixing its priorities, cultural values and achievements, where human appears as measure (humanistic aspect).

Опис

Ключові слова

людиномірність, культурні цінності, гуманістичний аспект, human problem as value measure, cultural values humanistic aspect, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Бабушка, Л. Д. Людиномірний вакуум: реалії сьогодення / Л. Д. Бабушка // Дні філософського факультету - 2012 : матеріали Міжнар. наук. конференції, 18-19 квітня 2012 р. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2012. – Ч. 2. – С. 114-116.